Проект А4 Контакт

English German Russian Bulgarian
Проект A4: Граматическите формализми и парсингът са част от проекта MiLCA в рамките на федералната програма "Използването на новите технологии в образованието". Проектът е спонсориран oт Федералното министерство на образованието. Проектът А4 има за цел да създаде  учебна програма по компютърна лингвистика. Компютърната лингвистика е предметът, който обединява в едно развитието на лингвистичната теория и нейните математически основи, компютърната лингвистична имплементация и необходите методи на програмиране. В центъра на предлагания курс е системата TRALE, която е насочена към имплементацията на фрагменти от естествените езици в така наречената Опорна фразова граматика (Head-driven Phrase Structure Grammar).

Голяма част от работата по софтуера към проекта А4 се извършва от  партньорите ни Детмар Мойрерс от Университета Охайо, САЩ и Джералд Пен от Университета Торонто, Канада.


MILCA-Home Page Universität Tübingen Seminar für Sprachwissenschaft Projektträger