Проект А4 Контакт
   Описание на проекта

English German Russian Bulgarian
Целта на проекта се състои в създаването на учебен курс по компютърна лингвистика, чиято задача е да направи  връзката между развитието на лингвистичната теория, нейните математически основи, компютърната й имплементация и необходимите методи на програмиране. Лингвистичната основа на курса е Опорната фразова граматика (HPSG). Тя е една от най-значителните лингвистични теории, основани на ограничения, които се използват в компютърната лингвистика. Курсът въвежда в математическите основи на формализмите зад тези теории. Той дава познанията, които са необходими за формализациите, имплементациите и обработките на фрагменти от естествените езици в рамките на Опорната фразова граматика (HPSG). Обучението става чрез изследване на конкретни примерни граматики, на тяхното развитие и употреба. Специално разработена за имплементация  в HPSG е връзката между формалните и лингвистичните основи, както и тяхното приложение в парсинга, основан на ограничения (TRALE). Техническите средства в системата TRALE за обработването на езика са визуализирани с помощта на специален графичен интерфейс за потребители.

MILCA-Home Page Universität Tübingen Seminar für Sprachwissenschaft Projektträger