Проект А4 Контакт
   Партньори

English German Russian Bulgarian
Образователният софтуер за обучаващия модул "Граматически формализми и парсинг" е разработен съвместно със сътрудници от Университета Охайо, г. Колумбус, Охайо (САЩ) и Университета Торонто, г. Торонто, Онтарио (Канада).

Детмар Мойрерс (Колумбус) - съавтор на курса по имплементация на граматики, който е провеждан в Тюбингенския Университет, а също така и на редица международни летни училища. Основната идея на този курс е създаването на дидактични граматики и подкрепянето на курсови модули за лексикални правила.
E-mail: dm@ling.ohio-state.edu

Джералд Пенн (Торонто) - главен създател на системите TRALE и ALE (по-ранната версия на TRALE). И двете системи са насочени към имплементация на HPSG граматиката. Джералд Пен отговаря за осъвременяването на системата TRALE с оглед на използването й в рамките на on-line курсове. Основните задачи са 1) да се осигури взаимодействие между потребителя и системата и 2) да се имплементират графически debugging devices. С новите интерфейси и с новите възможности на взаимодействие между потребителя и системата, от изследователско средство TRALE се превръща в силна образователна виртуална среда за студентите.
E-mail: gpenn@cs.toronto.edu


MILCA-Home Page Universität Tübingen Seminar für Sprachwissenschaft Projektträger